preskakivati

Custom Search

leap, leaptTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. preskakanje - skipping
  2. preskakati - rampage, skip, skipp
  3. preskakivanje - skipping
  4. preskakivati - leap, leapt
  5. presklopite - switch
  6. preskoči - skip

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: