preobraćenje

Custom Search

conversionTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. preobilje - excess
  2. preoblikovanje - remaking
  3. preoblikovano - redesigned
  4. preoblikovati - redesign, reform, reshape
  5. preobraćenje - conversion
  6. preobratiti - convert

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: