prenagao

Custom Search

previous, rashTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. prenagao - previous, rash
  2. prenagljen - premature
  3. prenagljenost - rashness
  4. prenapet - overstrung
  5. prenaseljen - congested
  6. prenaseljenost - overpopulation

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: