premija povjerenja

Custom Search

credibility premiumTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. premija - bonus, premium, prize
  2. premija osiguranja - insurance premium
  3. premija povjerenja - credibility premium
  4. premija s pro-rata povratom u slučaju smrti - apportionable premium
  5. premija za klanje stoke - slaughter premium
  6. premija za krčenje zemljišta - grubbing premium

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: