pregovori

Custom Search

negotiation, negotiationsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. pregorijevanje - blowing, burning, burnout
  2. pregorjeli - blown, burned-in
  3. pregorjeli osigurač - blown fuse
  4. pregorjeti - blow, burn out
  5. pregovaračke - negotiating
  6. pregovaranje - negotiation, parley

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: