preferencijalni režim

Custom Search

preferential schemeTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. prefekt - prefect
  2. preferencijalna trgovina - preferential trade
  3. preferencijalni - preferential
  4. preferencijalni dogovor - preferential arrangement
  5. preferencijalni režim - preferential scheme
  6. preferencijalni sporazum - preferential agreement

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: