predviđa

Custom Search

provides, prescienceTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. predvečerje - eve
  2. predverbalna komunikacija - preverbal communication, prescience
  3. predvidivog - predictable, provide
  4. predvidjelo - envisaged
  5. predvidjeti - appropriate, bode, foresee, lay down, miss, overlook, provide, specify
  6. predviđa - provides, prescience

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: