predivnog

Custom Search

marvellousTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. predigra - foreplay, overture, prelude, prologue
  2. predijabetes - prediabetes
  3. predikat - predicate
  4. predikativ - predicative, region
  5. prediktivno upravljanje - predictive control, region
  6. prediktori poduzetničkog ponašanja - internal and external predictors

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: