pravni lijek

Custom Search

remedyTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. pravna - legal
  2. pravna doktrina - legal doctrine
  3. pravna i poslovna sposobnost - legal capacity
  4. pravna nadležnost - jurisdiction
  5. pravna osnova - legal basis
  6. pravna osoba - legal entity, legal person

Enter CommentPrevously posted comments:

Radovan Vasojevic, (09.08.2009)
Pravni lek - prevod: Legal remedy

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: