pravne mjere

Custom Search

legal measuresTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. pravna - legal
  2. pravna doktrina - legal doctrine
  3. pravna i poslovna sposobnost - legal capacity
  4. pravna nadležnost - jurisdiction
  5. pravna osnova - legal basis
  6. pravna osoba - legal entity, legal person

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: