posmična

Custom Search

shearTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. posmična - shear
  2. posmična čvrstoća - shear strength
  3. posmične - shear
  4. posmično naprezanje - shear stresses

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: