posjednica

Custom Search

proprietressTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. posjećen - attended
  2. posječen koso - bevelled
  3. posjećen mjesto - resort
  4. posjeći - shear
  5. posjeći sabljom - sabre
  6. posjećivanje - attendance

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: