poroznost

Custom Search

porosity



Također vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. porozan - fungous, porous, spongy
  2. porozne sredine - porous media
  3. porozni kamen - holystone
  4. poroznost - porosity

Enter Comment



Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: