poprečno

Custom Search

diagonally, transversally, transverselyTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. poprečan - broadside, skew, thwart, transversal, transverse, traverse
  2. poprečna greda - cross bar, slat, transom, traverse
  3. poprečna osovi - transverse axis
  4. poprečne - horizontal
  5. poprečni presjek - cross cut
  6. poprečni prijelom kosti - abduction

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: