poljoprivredno-industrijski sektor

Custom Search

agro-industrial sectorTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. poljodjelce - farmers
  2. poljodjelsko gospodarstvo - farm
  3. poljodjelstvo - agriculture
  4. Poljoprivreda - Agriculture
  5. poljoprivreda kao dodatni izvor prihoda - part-time farming
  6. poljoprivrede - agricultural, agriculture

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: