pokajnik

Custom Search

penitentTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. pokajanje - penitence, repentance
  2. pokajnički - penitent, remorseful, repentant
  3. pokajnik - penitent

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: