poimenično glasovanje

Custom Search

roll-call voteTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. poimenična prijava - nominal entry
  2. poimenično glasovanje - roll-call vote

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: