pogranični radnik

Custom Search

frontier workerTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. pogranična migracija - frontier migration
  2. pogranična zona - hinterland
  3. pogranične - cross-border
  4. pogranični promet - frontier trade
  5. pogranični radnik - frontier worker
  6. pogranični rat - border war

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: