plovan

Custom Search

navigable, navigalbe, voyageable, water-borneTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. plovak - buoy
  2. plovan - navigable, navigalbe, voyageable, water-borne

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: