pločast

Custom Search

laminatedTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. ploča - bar, board, cake, plaque, plate, plates, sheet, slab, slice, tablettablet
  2. ploča bije lima - tin-sheet
  3. ploča koša - backboard
  4. ploča na kamin - hob, pane, plate, slab
  5. pločast - laminated
  6. ploče - slabs

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: