pjegavi tifus

Custom Search

typhusTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. pjega - freckle, mole, mottle, speckle, spot
  2. pjegav - patchy, pied, skewbald, spotty
  3. pjegav-o konju - dapple
  4. pjegavac - typhus
  5. pjegavi tifus - typhus

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: