parče

Custom Search

bit, morsel, mouthful, picce, scrap, slice, snackTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. parče - bit, morsel, mouthful, picce, scrap, slice, snack
  2. parcela - parcel, site, stretch
  3. parcelacija - dividing up of land
  4. parcijalan - partial
  5. parcijalna hepatektomija - partial hepatecomy
  6. parcijalne diferencijalne jednadžbe - partial differential equations

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: