ozakonjen

Custom Search

governed, statutoryTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. ozakoniti - legalize, model
  2. ozakonjen - governed, statutory
  3. ozakonjenje - legalization

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: