osoba s prebivalištem u Zajednici

Custom Search

residents of the CommunityTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. osoba - chap, character, face, figure, individual, life, person, persons, self, soulsoul, specimen
  2. osoba bez državljanstva - stateless person
  3. osoba izložena povećanom riziku - life is subject to an extra risk
  4. osoba koja doslovno ili figurativno maše zastavom - flag-waver
  5. osoba koja ima prebivalište u jednoj od stranaka - resident of one of the Parties
  6. osoba koja obavlja izglađivanje - graduator

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: