opcije

Custom Search

optionsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. opcija - option
  2. opcija koja daje pravo na kupnju - put option
  3. opcija koja daje pravo na prodaju - call opcija
  4. opcija na rizik smrti - mortality option
  5. opcije - options

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: