okupator

Custom Search

occupantTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. okupacija - occupation
  2. okupati - swim
  3. okupator - occupant

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: