odvodnju

Custom Search

drainageTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. odvod - bend, branch, spout, venthole
  2. odvodi - sinks
  3. odvoditi - abduct, drain
  4. odvoditi vodu - sew
  5. odvodna cijev - sinking pipe, soil pipe, spout, waste pipe, water-drain
  6. odvodna voda - tail race

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: