odstranjivanje

Custom Search

removingTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. odstrani promjene - reset changes
  2. odstraniti - clear, debar, eliminate, estrange, exclude, obviate, preclude, remove
  3. odstranjeni podatak - unloaded data
  4. odstranjenje - ablation, removal, riddance
  5. odstranjivanje - removing

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: