obnavljanje poljoprivredne proizvodnje

Custom Search

production refundTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. obnavlja - restaurated, updated
  2. obnavljanje - recovery, renovation, repair, restitution, restoration, resumption, update
  3. obnavljanje poljoprivredne proizvodnje - production refund
  4. obnavljanje sporazuma - renewal of an agreement

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: