obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

Custom Search

family farm, family farming, family farms, household farming, interpret



Također vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. obitelj - family
  2. obitelj gena IGF - IGF-family genes
  3. obitelj s jednim roditeljem - one-parent family
  4. obitelji - families, family
  5. obiteljima - families
  6. obiteljska - family

Enter Comment



Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: