oživljeni

Custom Search

animatedTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. oživiti - animate
  2. oživjeti - enliven, exhilarate, reanimate
  3. oživljavanje - animation, revival
  4. oživljavanje ekonomije - reflation
  5. oživljavati - resuscitate
  6. oživljeni - animated

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: