očiglednost

Custom Search

evidence, rateTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. očigledan - apparent, axiomatic, descriptive, manifest, obvious, plain, positive, visual
  2. očigledan (laž) - downright, rate
  3. očiglednost - evidence, rate

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: