nožna opna

Custom Search

flipperTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. nožna opna - flipper
  2. nožna poluga - pedal
  3. nožni prst - toe
  4. nožni točak - tread-wheel

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: