neučtivost

Custom Search

disrespect, incivillityTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. neučen - untaught
  2. neučinjen - unperfomed
  3. neučtiv - ill bred, impolite, offhand
  4. neučtivost - disrespect, incivillity
  5. neučvršćen - loose

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: