neživotni

Custom Search

non-lifeTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. neživ - inanimate
  2. neživotni - non-life
  3. neživotni osiguratelj - general business insurer
  4. neživotno osiguranje - general insurance, non-life insurance

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: