naučnik

Custom Search

academic, apprentice, savant, scholar, scientistTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. naučan - doctrinal, scientific
  2. naučile - learned
  3. naučili - learned
  4. naučilo - taught
  5. naučio - learned
  6. naučiti - get, learn, teach

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: