natezna opruga

Custom Search

tension springTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. natezanje - strain
  2. natezati - quaff, strain
  3. natezna opruga - tension spring

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: