naftonosni potencijal

Custom Search

petroleum potentialTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. naftonosni potencijal - petroleum potential
  2. naftovod - oil pipeline, pipe line

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: