na takav način

Custom Search

in such a mannerTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. na taj način - accordingly, so, thereby
  2. na takav način - in such a manner

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: