na relaciji do države članice ili iz nje

Custom Search

en route to or from a Member StateTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. na redu si! - it's your turn!
  2. na regionalnoj razini - at regional level
  3. na relaciji - en route
  4. na relaciji do - en route to
  5. na relaciji do države članice ili iz nje - en route to or from a Member State
  6. na relaciji iz - en route from

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: