Engleski Rjecnik - Spisak termina:


Uvjek se mozete vratiti na pocetnu stranu: ovdje!

n
n-arna struktura
n-ti
n-torka
n-torke
na
na adresu
na bazi
na brigu
na brod
na brodovima tvornicama
na brodu
na čelu
na čemu
na čistom zraku
na dan stupanja na snagu
na dlanu
na donjem spra
na drugi način
na drugoj stran
na drugoj strani
na dva kata
na dva točka
na glas
na gornjem katu
Na granici
na hladnom
na hljebove
na isti način
na istom mjestu
na istom nivou
na izgled istinito
na jednostranoj osnovi
na koji način
na kome
na komercijalnoj osnovi
na kopnu
na kraju
na kraju utvrđenoga razdoblja
na krmi
Na kvar tolerantan sustav vođenja
na ladanju
na lošem glasu
na mjesecu
na moru
na način
na način kako je uređeno ovim Protokolom
na način uobičajen
na način uobičajen prema
na način uobičajen u trgovini
na najvećoj visini
na neki način
na njegov zahtjev
na njemu
na njezin zahtjev
na njihov zahtjev
na njoj
na nogama
na obali
na odgovarajućoj osnovi uzajamnosti
na odmoru
na onoj strani
na oprezi
na osnovi
na osnovi erga omnes
na osnovi povlaštenijih mjera
na osnovi uzajamnosti
na otvorenom
na ovo
na palubi
na palubu
na pamet
na parlamentarnoj razini
na plaži
na po puta
na početku
na području
na poleđini
na poslu
na poziv
na prijelaznoj osnovi
na primjer
na prstima
na putu
na radost
na raspolaganju
na razini NUTS-a II
na redu si!
na regionalnoj razini
na relaciji
na relaciji do
na relaciji do države članice ili iz nje
na relaciji iz
na ribu
na sam dan
na sjever
na slijepo
na službenom putu
na snazi
na sreću
na strani
na stranu
na svaki način
na sve strane
na švedskom
na taj način
na takav način
na temelju
na temelju čega
na temelju članka 1.
na temelju članka 20.
na temelju dvostranih sporazuma
na temelju kriterija
na temelju molbe
na temelju poštenoga tržišnoga natjecanja
na temelju uvjeta
na temelju uzajamne koristi
na temelju uzajamnosti
na teritoriju bilo koje stranke
na to
na tome
na traženje
na tri nivoa
na umoru
na uobičajen način
na usklađen način
na uvoz će se primjenjivati nulta stopa carine
na vezi
na višegodišnjoj osnovi
na vlastitu inicijativu
na vlastitu odgovornost
na vodi
na vrat na nos
na vrijeme
na zahtjev
na zalihi
na žalost
Na zdravlje
na zdravlje! živjeli!
na zemlji
Na znanje
nabacaj
nabacaj i izbačaj
nabacati
nabadan
nabava
nabava dokumenta
nabava robe
nabavili
nabaviti
nabavka
nabavljač
nabavljanje
nabavna cijena
nabavna vrijednost imovine
nabavu
nabijanje
nabijati
nabijati lan
nabijen
nabiranje
nabirati
nabirati se
nabiti na kolac
nabodete
naboj
naboj za bombu
nabor
naborani štapovi
nabori
naborima
nabosti na kop
nabosti na koplje
nabrajan
nabrajanje
nabrajati
nabran
nabran okovratnik
nabrana čipka
nabrati
nabrati se
nabrekao
nabreknuti
nabrojan
nabrojati
nabrojiti
nabubren
nabusit
NACC
načela
načela slobodnoga tržišnoga gospodarstva
načela tržišnoga gospodarstva
načelima
načelna
načelni princip
načelnik operacija
načelnik policije
načelnik poslanstva
načelnik stožera
načelnik transporta
načelnik vojnih promatrača
načelnik vojnog odjela za kadrovske poslove
načelnika
načelno
načelo
načelo dodavanja
načelo međunarodnoga prava
načelo međusobnog priznavanja
načelo poštenoga tržišnoga natjecanja
načelo prilagodbe Zajednici
načelo proporcionalnosti
načelo supsidijarnosti
načelo teritorijalnosti
načelo zabrane diskriminacije
načelo zabrane protjerivanja
načešće
načeta vrećica
načeti
naći
naći položaj
naći se
načičkana
načičkati se
nacija
način
način čitanja
način financiranja
način glasovanja
način govora
način hodanja
način ishrane
način izračunavanja
način izražavanja
način izvođenja
način koji nije manje povoljan
način mišljenja
način ocjenjivanja
način pisanja
način prijevoza
način pristupa
način rada
način suradnje
način vježbanja
način vladanja
način života
načina
načine
načini
načini natapanja
načini upravljanja
načiniti
načiniti izvadak
načiniti izvadak iz knjige
načiniti prekršaj
načiniti utisak
načinjeni
nacionalan
nacionalista
nacionalističke
nacionalističkog
nacionalizacija
nacionalizam
nacionalizirati
nacionalna
nacionalna agrarna politika
nacionalna borba
nacionalna i regionalna sigurnost
nacionalna knjižnica
nacionalna konkurentnost
nacionalna manjina
nacionalna nezavisnost
nacionalna povijest
nacionalna pripadnost
nacionalna pristojba
nacionalna sigurnost
nacionalna škola
nacionalna valuta
nacionalna zastava
nacionalne
nacionalne boje
nacionalne kulture
nacionalne norme
nacionalni
nacionalni dohodak
nacionalni etalon temperature
nacionalni identitet
nacionalni izbori
nacionalni izdatak
nacionalni kurikulum
nacionalni laboratorij
nacionalni orden
nacionalni park
nacionalni parkovi
nacionalni praznik
nacionalni prostor
nacionalni red
nacionalni resursi
nacionalni savez
nacionalni statistički sustav
nacionalnih
nacionalnim
nacionalno
nacionalno blago
nacionalno bogastvo
nacionalno financiranje
nacionalno planiranje
nacionalno pravo
nacionalno ujedinjenje
nacionalno zakonodavstvo
nacionalnog
nacionalnoj
nacionalnost
nacionalsocijalizam
nacista
nacistički
načitan
načitanost
nacrt
nacrt proračuna
nacrt proračuna EZ-a
nacrt u mjerilu
nacrtati
nacrtati konture
nad
nad glavom
nada
nadahnuća
nadahnuće
nadahnuo
nadahnut
nadahnuti
nadalje
Nadam se
nadaren
nadarenost
nadasve
nadati se
nadbiskup
Nadbubrežne žlijezde
nadčovjek
naddržavnost
nadglasati
nadgledamo
nadgledanja
nadgledanje
nadgledati
nadglednik
nadgradnja
nadgrađe
nadgrobna ploča
nadgrobni reljef
nadgrobnoj ploči
nadigrati
nadilaziti
nadimak
nadimati
nadimati se
nadiđena
nadjačati
nadjenuti ime
nadjev
nadjev od čokolade
nadjev od mesa
nadlaganje
nadlaktica
nadleštvo
nadležan
nadležan za primjenu
nadležna
nadležna tijela obiju stranaka
nadležna tijela stranaka
nadležna vlast
nadležne službe
nadležne vlasti
nadležni sud
nadležnih
nadležnim
nadležno tijelo
nadležnošću
nadležnost
nadležnost država članica
nadležnost institucije
nadležnost Zajednice
nadležnosti
nadmašiti
nadmašivati
nadmašuje
nadmen
nadmenost
nadmetanje
nadmetati se
nadmoć
nadmoćan
nadmoćni
nadmoćnost
nadmorska visina
nadmorska visine
nadmorske
nadmorske visine
nadmorskoj visini
nadmudriti
nadnica
nadnica po satu
nadničar
nadničarka
nadnositi se
nadograditi
nadogradnje
nadograđuje
nadograđuju
nadoknada
nadoknada troškova
nadoknaditi
nadoknaditi štetu
nadolje
nadomak
nadomjeske
nadomjestak za hranu
nadomjestak za žito
nadomještanje
nadomještanje prirodnih izvora
nadomještati
nadomjestiti
nadoplatu
nadopuniti
nadpopulacija
nadražaj
nadražiti
nadražujuće
nadražujući
nadri-
nadriliječnik
nadriliječništvo
nadrimudrost
nadrinaučnik
nadslojevi
nadstojnica samostana
nadstrešnica
nadušak
nadut
naduti se
nadutost
naduven
naduvenost
nadvišenja
nadvišenje
nadvisiti
nadvisivanje
nadvladati
nadvojvoda
nadvojvode
nadvojvotkinja
nadvođe
nadvratnik
nadvratniku
nadžak baba
nadzemna željeznica
nadziranje
nadziranje okoliša
nadziranje okoliša zbog radioaktivnoga zračenja
nadzirati
nadzirati primjenu
nadživjeti
nadživjeti nešto
nadzor
nadzor izvoza
nadzor kretanja
nadzor nad komunikacijama
nadzor nad tržištem
nadzor procesa
nadzor prometa
nadzor radnih postupaka
nadzor uvoza
nadzora
nadzorna ploča
nadzorna tijela
nadzorna točka
nadzorni
nadzorni dokumenti
nadzorni odbor
nadzorni slajd
nadzorni stil
nadzornica
nadzornik
nadzornik naslova
nadzornik robo
nadzorno tijelo
nadzvučni
NAFO
NAFTA
nafta iz mora
naftalan
naftaldehidi
nafte
naftna
Naftna goriva
naftna industrija
naftna platforma
naftna politika
naftna tehnologija
naftna tvrtka
naftne
naftne derivate
naftni izvor
naftni proizvod
naftnih
naftno- plinska industrija
naftnogeološka istraživanja
naftonosni potencijal
naftovod
naftu
nag
nagao
nagao odlazak
nagađanje
nagađati
nagib
nagib, uspon
nagib terena
nagibati se
naginjanja
naginjanje
naginjati
naginjati se
nagla promjena
naglas
naglasak
naglašava
naglašavali
naglašavamo
naglašavanje
naglašeni
naglasiti
naglavak
naglavce
nagli napad
nagli pad cijenu
nagli pljusak
nagli pokret
nagli skok
nagli trzaj
naglo
naglo pasti
naglo rasti
naglo zamrzava
naglog
naglost
nagnati
nagnut
nagnuti
nagnuti se
nagnuto
nagnutost
nagodba
nagoditi
nagoditi se
nagomilan
nagomilati
nagomilati se
nagomilavanje
nagon
nagona
nagoni
nagoniti
nagonski
nagore
nagorki
nagost
nagovaranje
nagovarati
nagoviještanja
nagoviještanje
nagovijestiti
nagovještaj
nagovještava
nagovještavanje
nagovještenje
nagovoriti
nagrada
nagrada za dostignuća u kulturi
nagrada za obuku
nagrade
nagraditi
nagradu
nagrađen
nagrađivanje za rad
nagrađivati
nagrditi
nagristi
nagrizanje
nagrizati
nagrizne udlage
nagrnuti
nagrđen
naheriti se
nahoče
nahođenju
nahrupiti
naići
nailaziti
naime
naimenovati
naišli
naivan
naivan čovjek
naivčina
naive
naivnost
naizgled
naizmjence
naizmjence predsjedati
naizmjeničan
naizmjenični
naizmjenično
naiđete
naj
najam
najam broda
najam nekretnina
najamna linija
najamnički
najamnik
najamnina
najava
najaviti
najaviti razgovor
najavljivač
najavljivanje
najbliže
najbližem
najbliži
najbliži rođak
najbogatije
najbolja
najbolje
najbolje konstante
najbolje kvalitete
najboljem
najbolji
najbolji skakač
najbolji strijelac
najboljih
najbrži
najčešća
najčešće
najčišće
najčišćim
najdalji
najdražih
najdublji
najduža
najedanput
najednom
najezda
naježiti
naježiti se
najfiniji
najgore
najgori
najgornji
najgornji dio
najhladnijem
najintimniji
najiscrpnijih
najizrazitije
najjači
najjačom
najjužnijem
najkasnije
najkasnije do
najkraći
najkraći put
najljepše
najljepši
najljepših
najljepšom
najlon
najlošiji
najma
najmanja
najmanja količina
najmanje
najmanji
najmanji dio memorije
najmanji razmak među znakovima
najmilija zabava
najmiliji
najmiti
najmlađa
najmodriji
najmračnije
najniža
najniža cijena
najniža plaća
najniži
najnovija
najnovija moda
najnovije vijesti
najnoviji
najnoviji hit
najnužniji
najočitiji
najosjetljiviji
najosnovnije
najpogodniji
najpotrebnije stvari
najpovlaštenija država
najpovlašteniji
najpovoljnija
najpovoljnije
najpovoljniji
najprije
najprobirljivije
najranije djetinjstvo
najrazličitije
najsigurnijih
najširi
najsitniji dio
najsjeverniji
najslabije razvijena zemlja
najsloženije
najsloženijih
najsmioniji
najsposobniji
najstarija
najstarijem
najstariji
najstarijih
najudaljeniji
najunutrašnji
najuriti
najuspješnija
najuspješnijim
najvaljuje
najvažnija
najvažnije
najvažniji
najveća
najveća dobit
najveća dopuštena vrijednost
najveća količina
najveće
najvećeg
najveći
najveći dio
najveći promet
najvećih
najvećim
najveću
najviša
najviša cijena
najviša točka
najviše
najvišeg
najviši
najviši kat
najviši stupanj
najvišim
najvišu
najvjerojatnije
najzad
najzapadnija
najzapadnijem
najznačajnija
najznačajniji
nakana
nakanu
nakaza
nakazan
nakaznost
nakićen
nakićena
nakiseo
nakit
nakit na glavi
nakit od lave
nakita
nakititi
nakladničke
nakladnik
nakladništvo
naklapanja
naklapanje
naklon
naklonjen
naklonost
naklonosti
naknada
naknada buduće službe
naknada iz osiguranja
naknada prospektivne službe
naknada štete
naknada u slučaju odlaska iz službe
naknada za rad
naknada za slučaj bolesti
naknada za smrt u službi
naknada za uporabu cesta
naknada za uporabu cesta za cestovna vozila
naknada zbog bolesti
naknadan
naknade
naknade i pristojbe
naknade vezane za imovinski census
naknade za uporabu cesta
naknaditi
naknadna obrada
naknadna obrada digitaliziranih prikaza
naknadna provjera
naknadni
naknadni događaj
naknadni porez
naknadno
naknadno bušenje
naknadno izdan
naknadno osvjetljenje
naknadno unošenje podataka
naknadno unositi
naknadu
nakon
nakon isteka četvrte godine
nakon savjetovanja
nakon savjetovanja s
nakon što
nakon stupanja na snagu
nakon toga
nakostriješiti
nakovanj
nakovanjski rog
nakrcati
nakresan
nakriviti se
nakrivljen
nakrivo
nakup
nakupini zvijezda
nakupiti
nakupiti se
nakupljanje
nakupljen
nakvašen
nakvasiti
nalagati
nalaz
nalaz i mišljenje sudskoga vještaka
nalaz krvne slike
nalaz provjere
nalaz uredan
nalaza
nalaze se
nalaženje
nalazi
nalazi se
nalazila
nalazimo
nalazište
nalaziti
nalaziti mane
nalaziti se
nalaziti se pod općim nadzorom
nalaziti slast
nalegli
nalegnut
nalet
nalet vjetra
naletjeti
naličiti
naličje
naličju
nalijegati
nalijepiti
nalijevanje
nalik
nalik je
nalik na
nalik na istinu
nalik na zmiju
naliti
nalivpero
naljepak
naljepnica
naljutiti
naljutiti se
nalog
nalog čitanja
nalog za čitanje
nalog za naplatu
naložio
naložiti
naložiti primjenu mjera predostrožnosti
nam
nama
nama samima
namakanje
namamiti
namazan katranom
namazan maslacem
namazati melem
namazati usne
namet
nametanje
nametati se
nametljiv
nametljiv čovjek
nametljivac
nametljivost
nametnik
nametnuta cijena
nametnuti
nametnuti radni ritam
nametnuti se
nametnutu
Namibija
namigivanje
namigivati
namiguša
namijeniti
namijenjen
namijenjen za uporabu
namijenjena
namijenjene
namijenjenih
namira
namirenje
namirisati
namiriti
namirnica
namirnice
namjena
namjena zemljišta
namjene
namjenski programi informacijske tehnologije
namjera
namjeran
namjeran prekršaj
namjeravam
namjeravan
namjeravati
namjeravati učvrstiti suradnju
namjerio
namjerna šteta
namjerni blok-aut smeč
namjerni prekršaj
namjerno
namjerom
namjesnik
namjesništvo
namještaj
namještaja
namještajem
namještajući
namještaljka
namještanje
namještanjem
namještati
namješten
namještene
namještenica
namještenici
namještenik
namještenje
namjestit gredu
namjestite
namjestiti
namjestiti se
namotač
namotaj
namotati
namotavanje
namotavati
namršti
namrštiti se
nanijeti
nanijeti bol
nanijeti nevolju
nanijeti udar
nanišaniti
nanizati
naniže
naniže zaokružiti
nanjušiti
nano filtracija
nano grozdovi
nano tehnologije
nano znanost
nanočestice
nanocjevčice
nanoelektromehanički sustavi
nanofaze
nanofiltracija
nanokanali
Nanokompoziti
nanokristalinični materijali
nanokristalni materijal
nanopunila
nanos
nanosekunda
nanositi bol
nanostrukture
nanostupanjskim
nanotehnologija
nanotopologija
nanovo
nanovo izvesti
nanovo pripovijedati
nanožice
naoblačen
naoblačiti
naoblačiti se
naobrazba
naobrazbi
naočale
naočit
naočnjaci
naoko
naokolo
naopaki
naopako
naoružan
naoružanja
naoružanje
naoružati
naoružati se
naoružavanje
naoštren
naoštriti
naovamo
napad
napad gnjeva
napad histerije
napad iz zrak
napad iz zraka
napad kriznim kretanjem igrača
napad ljutine
napad na život ili tijelo
napad protiv zonske obrane
napad s tri smečera
napada
napadač
napadačke sklonosti
napadački
napadački blok
napadačko blokiranje
napadačko postavljanje
napadaj
napadajima
napadan
napadati
napadni
napadnutog
napajati
napamet
napast
napasti
napasti iz zasjede
napete molekule
napetost
napetosti
napinjati
napipaše
napisali
napisan
napisao
napisati
napisati kritik
napiše
napitak
napjev
naplaćena premija
naplaćivati
naplata
naplata za vuču
naplatak
naplate
naplatiti
naplatiti poreze
naplativa usluga
naplativost
naplaviti
napojnica
napokon
napola
napola providan
Napoleon
napoleonske
napoličarenje
napolje
napolju
napomena
napomena iz stavka 2.
napomena za pojašnjenje
napomene
napomene nije potrebno otisnuti
napomene u prilogu
napomenut
napomenuti
napominjati
napon
napon polarizacije
napona
naponska
naponske
naponski
naponski transformator
naponski ulaz
naponskog
napor
napora
naporan
naporan rad
napore
napori
napori u razvijanju
naporima
naporno
naporno raditi
napose
naposljetku
naprasit
naprava
naprava za grijanje
naprave
napravi. biljeg
napravi snimak
napravila
napravio
napravite
napraviti
napraviti kratki spoj
napraviti ožiljak
napraviti plan
napraviti prekršaj
napraviti prodor
napraviti raspored
napraviti rez
napraviti točno
napraviti tunel
napraviti utisak
napraviti uvod
napravljen
napravljen kod kuće
napravljena
napredak
napredan
napredan igrač
napredne
Napredne mrežne arhitekture
napredne strategije upravljanja
napredne usluge
napredni gorivni ciklusi
Napredni nuklearni reaktori
napredni oksidacijski procesi
napredni trening
napredniji element
naprednim
napredno
napredno kodiranje audio signala
napredovanja
napredovanje
napredovati
napregnut
napregnuti se
napretka
naprezanja
naprezanje
naprezati
naprezati se
naprijed
naprijed naveden
napromišljen
naprslina
naprslina gume
naprsnuti
naprstak
naprtnjača
napuhati
napuhavati
napuhnuti
napuklina
napukline
napuniti
napuniti se
napunjen
napunjen pehar
napuštanje
napuštanje poljoprivredne proizvodnje
napuštanje zbog uzroka b
napuštati
napušten
napuštene
napušteno
napušteno dijete
napušteno zemljište
napuštenost
napustila
napustite
napustiti
napustiti član.
napustiti igralište
napustiti teren
nar
naracija
naramak pruća
naramenica
naramenice
naranča
naranča-patuljasta
narančada
narančast
narančasta
narančasta boja
narančin sok
naraštaj
naraštaji
narastanje
narasti
naratologija
narav
narav čovjeka
naravan
naravi
naravnati
naravno
narcis
narcisa
naredba
naredba izbornika
naredba nije uspjela
naredba promjene
naredba u programu
naredba za preskok
naredba za spajanje
naredba za uništenje eksplozivnih sredstava
naredbe
naredbenoj
naredbi
naredbu
narediti
narednik
narednog
narezak
narezan
naređivati
narječja
narječje
narkoman
narkotičan
narkotik
narkoza
naročit
naročita osjetljivost
naročiti
naročiti lijek
naročito
naročitost
narod
naroda
narode
narodi
narodna demokracija
narodna industrija
narodna knjižnica
narodna nošnja
narodna pjesma
narodna zastava
narodne
narodne nošnje
Narodne novine
narodni
narodni ples
narodnih
narodnih nošnji
narodno
narodno gospodarstvo
narodnoj predaji
narodnost
narteks
naručenog
naručila
naručili
naručitelja
naručitelja usluga
naručiti
naručivati
naručje
narudžba
narukvica
narukvice
narušavaju
narušavanje
narušavanje reda
narušavanje tržišnoga natjecanja
narušavanjem
narušavati
narušavati tržišno natjecanje
narušavati uvjete
narušiti
narušiti re
nas
nas same
nas vodi
naša
nasad
nasamariti
našao
nasapunjati
našašće
naše
našeg
naseliti
naseliti se
naselja
naselja na otvorenom
naselja otvorenog tipa
naseljavaju
naseljavali
naseljavanje
naselje
naseljenik
naseljeno
naseljima
naselju
naseljuju
naseobina
naseobinu
naši
naših
nasilan
nasilja
nasilje
nasilje u školi
nasilju
nasilnici
nasilnik
nasilnika
nasilno odvesti
našim
nasip
nasipa
nasipanje
nasipe
nasipu
naškoditi
naskroz
naslaga
naslagati
naslanja
naslanjanje
naslanjati se
našli
naslijediti
naslijeđe
naslijeđem
naslijeđen
naslijeđena osobina
naslijeđene
naslikati
nasljedan
nasljedna bolest
nasljedna dobit
nasljedna renta
nasljedni
nasljednici
nasljednik
nasljedno pravo
nasljednost
nasljedstvo
nasljeđa
nasljeđe
nasljeđivanje
nasljeđivanje poljoprivrednoga gospodarstva
nasljeđuje
naslon
nasloniti
nasloniti se
naslonjač
naslonjača
naslonjen
naslov
naslov novinskog stupca
naslov prvaka
naslov stupca
naslov uz prezime muškarca
naslov uz prezime udate žene
naslova
naslove
naslovi u margini
nasloviti
nasloviti zahtjev
naslovljenog
naslovljiv
naslovna oznaka
naslovna stranica
naslovna traka
naslovni list
naslovnica
naslovnica faksa
naslovnik
naslutiti
naslutiti nešto
nasmetiti
nasmijana
nasmije
našoj
naspram
nasrnuti
nasrtaj
nasrtati
nasrtljiv
nastajali
nastajanje profita
nastajati
nastaju
nastala
nastale štete
nastali u Hrvatskoj
nastalog
nastanak
nastanak štetnog događaja
nastaniti
nastaniti se
nastanjen
nastanjenim
nastanjiv
nastanjivali
nastanjivati
nastanka
nastao
nastao je
nastati
nastati kao posljedica
nastati početi
nastava
nastava jezika
nastava matematike
nastavak
nastave
nastavi
nastavila
nastavio
nastaviti
nastaviti igru
nastaviti s
nastaviti s provedbom mjera
nastavku
nastavljanje
nastavljena
nastavna metoda
nastavna praksa
nastavna tehnologija
nastavne metode
nastavni materijali
nastavni plan
nastavni plan i program
nastavni program
nastavni sat
nastavnica
nastavnici
nastavničke kauzalne atribucije
nastavnički stres
nastavnih
nastavnik
nastavnika
nastavnika i profesora
nastavnike
nastavno gradivo
nastavno na
nastavu
naštimati
nastojali
nastojanja
nastojanje
nastojanju
nastojat
nastojati
nastojati učiniti
nastoji
nastojimo
nastran
nastran čovjek
nastranost
naštrcavanje
nastrojenih
nastup
nastup bola
nastup bolesti
nastup gnjeva
nastupanje mrak
nastupati
nastupiti
nastupna površina
nastupni
našu
nasuče
nasukan
nasumce
nasumičan
nasumice
nasumičnim odabirom
nasuprot
nasuprotne stranice
nat na ražanj
nataći lisice
natalitet
natalitetna politika
natalni
nataložen
natapanje
natapni sustavi
natečen
natezanje
natezati
natezna opruga
natječaj
natječaj EZ-a
natječaj o javnim nabavama
natječaj za posao
natječaja
natječaji o javnim nabavama u Zajednici
natjecanja
natjecanje
natjecanje na komercijalnoj osnovi
natjecanje u gađanju
natjecanje u plesu
natjecanje za kup
natjecanjem
natjecanjima
natjecanju
natjecatelj
natjecatelja
natjecatelji
natjecateljima
natjecateljski
natjecateljski odbor
natjecateljski period
natjecati se
natjeran
natjerati
natkriliti
natkrivanje
natkriven
natkriven hodnik
natkrivena kola za prijevoz robe
natkrivenih
natmuren
NATO
natopiti
natopljen
natovariti
natpis
natpis na radnji
natpis nad podacima
natpisi
natprirodan
natrag
natrij
natrij karbona
natrpati
natucanje
natuknica
natuknice
naturalista
naturalizacija
naturalizam
naturalizirani
naturalna poljoprivreda
naturističke
naturističkih
naturističkog
naturizam
naturizma
naučan
naučile
naučili
naučilo
naučio
naučiti
naučiti pameti
naučna postavka
naučne rasprave
naučnički
naučnik
nauk
nauk o građanskim pravima
nauka
nauka o lijepom
nauka o nastavi
nauka o oblicima
nauka o poljoprivredi
nauka o ribama
nauka o rudama
nauka o toploti
nauka o životinjama
nauka o zvuku
nauke
naukovanje
naum
naumiti
Nauru
naut
nautičara
nautičare
nautičari
nautički
nautičkog
nautike
navala
navaliti
navaljivati
Navarra
naveden
naveden u članku 37.
naveden u nastavku
navedena
navedene
navedeni
navedenim
navedete
navesti
navesti načelo
navesti odredbe
navesti posebne uvjete
navesti uvjete
navići se
navigacija
navigacijskoj
navigator
navijač
navijačice
navijati
navijati za nekoga
navika
navikao
navikavanje
navike
naviknut
naviknut na
naviknuti
naviše
naviše ili naniže zaokružiti
naviše ili naniže zaokružiti iznos
naviše zaokružiti
naviti
naviti sat
navlaka
navod
navod zemlje podrijetla
navodi
navoditi
navodni
navodnici
navodnim
navodniti
navodnjavanje
navodnjavati
navodno
navoj
navojak
navojem
navojnica
navoz
navođeni projektil
navođenje
navrata
navratiti
navrtanj
navrtati
navrtna spojnica
navući rukavice
Nazad
nazadan
nazadnjački
nazadovanje
nazal
nazalni
nažalost
nazaposlen
nazdraviti
naziv
naziv alata
naziv datoteke
naziv predmeta
naziv tvrtke
naziva
nazivaju
nazivanje
nazivati
nazivima
nazivlje
nazivlje poljoprivrednih proizvoda
nazivom
naznačavanje
naznačen
naznačeno
naznačenog
naznačite
naznačiti
naznačiti rok
naznačiv
naznačuje
naznaka štampara
nazočan
nazočna
nazočnih
nazočnost
nazofarinksa
nazofilija
nazor
nazove
nazrijeti
nazubljen
nazubljen lijevi rub
nažuljati
nazvan
nazvati
nazvati telefonom
nađe se
nađem
nađen
nađene
nađete
nađubriti
ne
ne bih
ne bih mogao
ne činiti
ne dalje nego
ne diraj
ne diraj me
ne dirajući u napomenu 3.2
ne dirajući u napomenu 3.2.
ne dovodeći u pitanje
ne dozvoljavati
ne mogu
ne može
ne možete
ne obazirati se
ne odobravati
ne odustajati
ne ostavlja dlačice
ne otjecati
ne podliježe kontroli
ne poslušati
ne postići cilj
ne pouzdati se
ne primjenjuje se
ne priznati
ne priznavati
ne reagira
ne slagati se
ne treba arhivirati
ne trpi prigovor
ne trpjeti
ne uspjeti
ne usuditi se
ne uzeti u obzir
ne vjerovanje
ne vjerovati
ne-vladina organizacija
ne voljeti
ne zadovoljava
ne zateći
ne zna
ne znam
ne znaš
NEA
neadekvatan
neadekvatnu
neadijabatska dinamika
neaktivan
neandertalaca
nebeska
nebeski
nebeski svod
nebesko tijelo
nebitan
neblagovremen
neblokiran
nebo
neboder
Nebohodač
neborac
neborački
nebranjeni prostor
nebriga
nebrigom
nebrojen
nebrojiv
nećak
nećaka
nećakinja
necarinska zapreka
nečasno ophođenje sa zastavom
nečasnost
nečastan
nečastan čovjek
neće
neće biti u mogućnosti
nećemo
nećeš
nečija žrtva
nečist
nečistoća
nečitak
nečitan
nečitko pisati
nečitljiv
nečitljivost
neciviliziran
nećkati se
nečlan
nečovječan
nečovjećnom
nečovjek
necrkveni
neću
nećudoredan
nećudorednost
nečujan
nečuvan
nečuven
nedaća
nedaće
nedaleko
nedavni
nedavno
nedavno vjenčan
nedefiniran
nedeformiran
nedelikatan
nedemokratski
nedestruktivne metode
nedetonirajući
nedirnut
nediscipliniran
nediskriminacija
nediskriminacijska mjera
nediskriminacijsko ograničenje
nediskriminirajuća naknada
nediskriminirajući
nedjelatan
nedjelatnost
nedjelja
nedjelja dana
nedjeljiv
nedjeljiva dob
nedjeljni
nedjeljno
nedjeljom
nedjelotvoran
nedobavljiv
nedodijeljen
nedogled
nedohvatan
nedokazan
nedokučiv
nedoličan
nedolično ponašanje
nedominirani projekti
nedonošče
nedoprinosna naknada
nedoprinosne sheme
nedopuštati
nedopušten
nedopušten posao
nedopuštena
nedopuštena proizvodnja droga
nedopuštena trgovina
nedopuštena trgovina drogom
nedopuštena trgovina oružjem
nedopuštene droge
nedopustiv
nedopustivo
nedopustivost
nedoraslost
nedorastao
nedosežan
nedosljedan
nedosljednost
nedospio
nedostaci
nedostajati
nedostaje
nedostatak
nedostatak kapaciteta
nedostataka
nedostatan
nedostatci
nedostatni podaci
nedostignut
nedostižan
nedostiživ
nedostojan
nedostupnost
nedotjeran
nedoumica
nedovoljan
nedovoljna ekspozicija
nedovoljna napučenost
nedovoljna proizvodnja
nedovoljne veličine
nedovoljni podaci
nedovoljni tok
nedovoljno
nedovoljno iskazati
nedovoljno opterećen
nedovoljno opterećenje
nedovoljno opteretiti
nedovoljno osvijetljen
nedovoljno pouzdan
nedovoljno proizvoditi
nedovoljno razvijenih
nedovoljno snabdjeven
nedovoljno zaštićen
nedovoljnost
nedovršen
nedozrio
nedozvoljen
nedrenirani uvjeti
nedruštven
nedruževan
neduhovit
nedvojben
nedvojbeno
nedvosmislen
nedvosmislenost
neefektan
neegzistencija
neekonomičan
neeksplodiran bomba
neeksplozivan
neelastična
neenzimska glikozilacija
Neenzimsko glikoziliranje
neeuklidska geometrija
neeuropski jezik
nefiltriran
neformalan
neformalni društveni nadzor
neformalnih
neformalno obrazovanje
neformatiran
nefropatija
nefrotoksičnost
nefrotoksini
neganut
negašen kreč
negativ
negativan
negative
negativna permitivnost
negativna veličina
negativne
negativne uvlake
negativni simptomi
negativni stafilokoki
negativno
negdašnji
negdje
negdje na
negdje tu
negdje u
negira
nego
negodovanje
negostoljubiv
negotovinske stavke
negradiran
nehabajući
nehaj
nehajan
nehajnost
neharmonijski
nehat
nehatan
nehigijenski
nehomogen u vremenu
nehotičan
nehotice
neimaština
neimenovan
neinvazivni pokazatelji
neionizirajuća zračenja
neionizirajuće zračenje
neioniziran
neiscrpan
neiscrpljen
neishranjenost
neiskazan
neiskaziv
neiskorišten
neiskorištena aktiva
neiskorjenjiv
neiskren
neiskrenost
neiskristaliziran
neiskupljen
neiskusan
neiskusan čovjek
neispisan
neispisiv znak
neispitan
neisplaćen
neispravan
neispravan proizvod
neispravljen
neispravno
neispravnost
neispričan
neispunjen
neispunjenje ugovornih obveza
neistina
neistinit
neistinito
neistražen
neistrošen
neizbježan
neizbježiv
neizbježno
neizbježnost
neizbrisan
neizbrisiv
neizbrojiv
neizdan
neizdubljen
neizgladiv
neizgrađen
neizjednačen
neizlječiv
neizmjenjiv
neizmjenljiv
neizmjenljivost
neizmjeran
neizmjeriv
neizmjerljiv
neizmjerno
neizmjernost
neizoliran
neizotropan
neizotropni
neizračunljiv
neizravan
neizravan porez
neizravne
neizravni
neizravni porez
neizravno
neizrazita (fuzzy) logika
neizrazita logika
neizrazito
neizrazito upravljanje
neizrađen
neizrečeno
neizreciv
neizučen
neizvediv
neizvedivost
neizvitoperen
neizvjesnost
neizvještačen
neizvjestan
neizvodljiv
neizvorno stanje
neizvršen
neizvršen rad
nejak
nejasan
nejasna
nejasna slika
nejasno
nejasno izgovarati
nejasnoća
nejasnost
nejavljanje
nejavni podatak
nejednak
nejednaka
nejednako
nejednakost
nejednakost distribucije dohotka
nejednakosti
nejednakosti Grussovog tipa
nejednoličnost pređe
nejednoliki crossingover
neka
nekad
nekada
nekadašnje
nekadašnjeg
nekadašnji
nekadašnjih
nekadašnju
nekakav
nekako
nekaljen
nekarbonatni tereni
nekatalitička reakcija
nekažnjen
nekažnjenost
nekažnjivost
neke
neki
neki dio
neki drugi
nekih
nekim
neklasificiran
neklasificirano
neko
neko vrijem
neko vrijeme
nekoć
nekog
nekoga
nekolicina
nekoliko
nekompatibilan
nekompatibilnosti
nekompetentnost
nekompetitivni
nekompletnost
nekomutativna harmonijska analiza
nekonferencijski linijski brodar
nekonkretiziran
nekontroliran
nekoristan
nekorišten
nekretnina
nekretnine
nekristaliziran
nekritičan
nekritički
nekrolog
nekrološki
nekropola
nekropole
nekroza
nektar
nektarina
nekuda
nekuhan
nekuhano mlijeko
nekultiviran
nekulturan
nekvalificiran
nekvalificirani radnik
nekvantiziran
nelagodan
nelagodnost
nelegiran
nelegitiman
nelegitimni
nelemljen
neleptonski raspadi
neleptonski slabi proces
nelinearan materijal
nelinearna
nelinearna analiza
nelinearna dinamika
nelinearna električna vodljivost
nelinearna mehanika loma
nelinearna naliza konstrukcija
nelinearna numerička analiza
nelinearna stabilnost savijanjem
nelinearna stabilnost uvrtanjem
nelinearna teorija polja
nelinearna transformacija
nelinearne
nelinearne diferencijalne jednadžbe
nelinearne vibracije
nelinearni električki krugovi
nelinearni jednodimenzionalni
nelinearni odziv
nelinearni podelementi
Nelinearni problemi
nelinearni sistemi
nelinearni sustavi
nelinearni zakoni očvršćenja
nelinearnih
nelinearno
nelinearno filtriranje
nelinearno modeliranje
nelinearno ponašanje
nelinearno pridruženo opterećenje
nelinearnost
nelinearnosti
neljubazan
nelogičan
nelogičnosti
nelojalan
nema
nema grešaka
nema na čemu
nema rada
nemam
neman
nemar
nemaran
nemarno
nemarnost
nemaskiran
nemasni
nemasni kakao
nemate
nematerijaliziranih
nematerijalna imovina
nematerijalno
nemati povjere
nemelodičan
nemetal
nemetalna rudača
nemetalne mineralne sirovine
nemetalni
nemetanski
nemetanski ugljikovodik
nemilosrdan
nemilost
nemilostiv
neminovan
neminovnost
nemio
nemir
nemiran
nemirno more
nemjerljiv
nemoć
nemoćan
nemoderan
nemoduliran
nemoguć
nemoguće
nemogućim
nemogućnost
nemoj
nemontiran
nemoralan
nemoralnost
nemuževan
nenačitan
nenadan
nenadano
nenadanost
nenadležnost
nenadmašen
nenadmašiv
nenadmašne
nenadoknadiv
nenadoknadiva šteta
nenadziran
nenaglašen
nenaklonost
nenaknadivo
nenametljiv
nenamjeran
nenamjeran propust
nenamjerni
nenamjerni prekršaj
nenamjerno
nenamješten
nenaoružan
nenaoštren
nenapadnut
nenapajan
nenapeta armatura
nenaplativa
nenaseljenih
nenasilja
nenasilje
nenastanjen
nenatjecateljski
nenatovaren
nenaučni
nenaviknut
nenormalan
nenormalan kraj
nenormaliziran
nenormativni životni događaji
nenosivom
nenumeriran
neobavezan
neobaviješten
neobavljeni posao
neobaziranje
neobazriv
neobičan
neobičan događaj
neobična
neobična izgleda
neobična stvar
neobične
neobično
neobičnost
neobjašnjen
neobjašnjiv
neobjavljen
neobjavljene informacije
neobjavljenih
neobjektivnosti
neobnovljen
neobnovljivi otpad
neobogaćen
neoboriv
neobradiv
neobranjiv
neobrazložen
neobrazovan
neobrađen
neobrađeno zemljište
neobuzdan
neobvezan
neobvezatan
neobvezatno
neobvezni izdatak
neočekivan
neočekivano
neočekivano istjecanje
neočešljan
neocijenjen
neočišćen
neocjenjiv
neocjenjive vrijednosti
neočvrsnut
neodgodivih
neodgojen
neodgojenost
neodgovarajući
neodgovarajući broj argumenata
neodgovoran
neodgođena renta
neodimij
neodjeven
neodložan
neodlučan
neodlučan čovjek
neodlučen
neodlučenost
neodlučno
neodlučnost
neodobravanje
neodobravati
neodoljiv
neodoljivoj
neodrediv
neodređen
neodređen član
neodređeni član
neodređeni način
neodređeni znak
neodređeno
neodređenost
neodrživ
neodvojiv razmak
neodvojiva rastavnica
neofil
neograničen
neograničen pristup
neograničena količina
neograničeno vrijeme
neokaljan
neoklasicizma
neoklopljen
neolitik
neolitske
neologizmi
neometan
neomiljen
neon
neonatalna adaptacija
neonatalna terapija
neonski
neopasan
neopažen
neophodan
neophodno
neopipljiv
neopipljivost
neopisiv
neoplastičnom
neoporeziv
neopostmoderne
neopoziv
neopoziva
neopozive
neopravdan
neopravdana diskriminacija
neopravdani otkaz
neopredijeljen
neopremljen
neoprezan
neoprezno
neopreznost
neoprostiv
neoprostivo
neopterećen
neorenesansa
neorganski
neorijentiran
neosigurana
neosjetljiv
neosjetljivost
neosjetljjivost na ACTH
neoslobođen
neosnovan
neosporan
neospornost
neosposobljen
neostario
neoštećen
neostilovi
neostvarene
neostvariv
neostvarljivo
neosvojiv
neotesan
neotesan momak
neotesanac
neotesanost
neotklonjiv
neotkriven
neotporan
neotpornost
neotuđiv
neotuđivih
neovaskularna membrana
neovisan
neovisan o govorniku
neovisna organizacija
neovisne
neovisnih
neovisno
neovisno javno tijelo
neovisno tijelo
neovisnost
neovisnost u energetici
neovlašten
neovlašteni trgovci
neovlašteno dirati
neovlašteno dopisivanje
neovlašteno umnožavanje
neozbiljan
neoženjen
neoznačen
nepakirani oblik
nepakirani proizvod
Nepal
neparan
neparnom
nepatentiran
nepažljiv
nepažljivo
nepažljivost
nepažnja
nepčani
nepce
nepečena cigla
neperforiran
neperiodični
nepisan
nepisani zakon
nepismen
nepismen čovjek
nepismena
nepismenost
nepjenušavo vino
neplaćanje
neplaćanje carina
neplaćen
neplaćeni dopust
neplaćeni rad
neplaniran
neplanirano kretanje
neplemenit
neplodan
neplodnost
neplodnost u muškarca
neplovan
nepobitan
nepobitnost
nepobjediv
nepoboljšan
nepoderiv
nepodesan
nepodesan za rad
nepodesan za rukovanje
nepodesan za upotrebu
nepodešen
nepodesiv
nepodijeljena
nepodmiren
nepodmitljivost
nepodnošenje
nepodnošenje dokumenata
nepodnošljiv
nepodoban
nepodudaranje
nepodudarni
nepodudarnost
nepodudarnost i formalne pogreške
nepodvučen
nepogoda
nepogodan
nepogodan za rukovanje
nepogodnost
nepogrešiv
nepogrešivost
nepokajanost
nepokajnički
nepokoleban
nepokolebljiv
nepokolebljivost
nepokoran
nepokoravane
nepokrenut
nepokretan
nepokretna
nepokretna imovina
nepokretnost
nepokriven
nepokvaren
nepolariziran
nepolitičan
nepoložen ispit
nepomičan
nepomičnost
nepomirljiv
nepomirljivi
nepomirljivost
nepomućen
neponištiv
neponovljivo
nepopravljen
nepopravljiv
nepopravljivo
nepopularan
nepopunjen
nepopunjeno mjesto
nepopustljiv
nepopustljivost
neporeciv
neporecivo
neporemećen
neporemećenih
neposlušan
neposlušnost
neposredan
neposredna odgođena renta
neposredna postnumerando renta
neposredna prodaja
neposredni
neposredni porez
neposredno
neposredno djelovanje
neposredno izabrani dom
neposredno nakon
neposredno osiguranje
neposrednog
neposrednost
nepostavljen
nepošten
nepošteni
nepoštenje
nepošteno stečen
nepošteno tržišno natjecanje
nepostignut
nepoštivanje
nepostojan
nepostojan na toplinu
nepostojanje
nepostojano
nepostojanoj
nepostojanost
nepostojeća stvar
nepoštovanje
nepotamnjen
nepotpun
nepotpuni glagol
nepotpuno djelo
nepotpuno svijeni glikoproteini
nepotreban
nepotrebne
nepotrebni
nepotrošen
nepouzdan
nepouzdanje
nepouzdanost
nepovezan
nepovjerenje
nepovjerljiv
nepovoljan
nepovoljan sud
nepovoljne
nepovoljne štete
nepovoljno
nepovoljno kretanje smrtnosti
nepovoljnost
nepovratan
nepovratni
nepovrediv
nepovredive
nepovredivost
nepovredivost doma
nepovrijeđen
nepoželjan
nepoželjni oblici komunikacije
nepoznanica
nepoznat
nepoznata
nepoznati
nepoznato
nepoznatog
nepoznatost
nepoznavanje
nepozvan
nepraćen
nepraktičan
nepravda
nepravdu
nepravedan
nepravičan
nepravilan
nepravilan položaj
nepravilna
nepravilno
nepravilno rabiti
nepravilnog
nepravilnog oblika
nepravilnost
nepravilnost u radu
nepravilnosti
nepravovremen
neprebrojivi
nepredena vlakna
nepredvidiv
nepredvidivih
nepredviđen
nepredviđena situacija
nepredviđeni izdaci
nepreinačen
neprekidan
neprekidan ton
neprekidna renta
neprekidna slučajna varijabla
neprekidni niz
neprekidno
neprekidno radno vrijeme
neprekidno unapređenje
neprekidnost
neprekinut
neprekinuta proizvodnja
neprekinuti
neprelazan
nepremostiv
nepreporučljiv
nepreradiv
neprerađen
neprestalno
neprestan
neprestano
neprestano dosađivati
neprestano ponavljati
neprestano trajanje
nepretvorljiv
nepričvršćen
nepridružena zemlja
nepridržavanjem
neprigušen
neprihvaćanja
neprihvaćanje
neprihvaćanje proračuna
neprihvatljiv
neprijatan
neprijatan pol
neprijatelj
neprijatelja
neprijatelji
neprijateljima
neprijateljska
neprijateljska linija
neprijateljski
neprijateljstvo
neprijatni miris
neprijatnost
neprijavljeni radnik
neprijazan
neprijaznost
neprijemčiv
neprikladan
neprikladnost
neprilagođen
nepriličan
nepriličnost
neprilika
neprimijećen
neprimjenjiv
neprimjenjivost
neprimjenljiv
neprimjetan
neprincipijelan
nepripitomljen
nepripravan
nepripreman
nepripremljeni podaci
neprirodan
neprirodna smrt
neprispjeće
nepristojan
nepristojne riječi
nepristojnost
nepristran
nepristrano
nepristranost
nepristupačan
nepristupačne
nepristupačnim
nepristupačnost
neprivlačan
nepriznati koš
nepriznavanje
neprjelazni
neprobijen
neproboden
neprobojan
neprobojnost
neprobušen
neprocijenjen
neprocjenjiv
neprodana djela
neproduktivan
neprofitna organizacija
neprofitne
neprofitnim
neprohodan
neprohodnost
neproizvodni
neprolazan
nepromijenjen
nepromijenjiva dobit od ulaganja
nepromišljen
nepromišljeno
nepromišljenost
nepromjenjiv
nepromjenjivo
nepromjenjivost
nepromjenljiv
nepromočiv
nepromočiva tkan
nepromočivo
nepronicljiv
nepropusan za vodu
nepropusne barijere
nepropustan za paru
nepropustljiv
neprosijano brašno
neprosvijećen
neprotumačen
neprovidan
neprovidnoj
neproziran
neprozirno za IC
neprozirnost
neptunij
Neptunov
nepušač
nepušači
nerad
neradan
neradnik
nerado
nerado davati
neradoznao
nerafiniran
neranjiv
neraspoložen
neraspoloženje
neraspoloženost
neraspršujućem
nerastavljivi spoj
nerastopiv
nerastvoriv
neravan
neravan put
neravan teren
neravni proizvod
neravnina
neravnodušan
neravnomjeran
neravnomjerno
neravnost
neravnoteža
neravnotežnii procesi
nerazbijen
nerazborit
nerazboritost
nerazdvojan
nerazdvojiv
nerazgovjetan
nerazgovjetno
nerazgovjetnost
nerazgovjetnost izgovora
nerazorna ispitivanja
nerazorni postupci
nerazriješen
nerazuman
nerazumljiv
nerazumljiv govor
nerazvijen
nerazvijenost
nerealan
nered
neredovan
neredovit
neredovno
neriješen
neriješen rezultat
neriješena igra
neriješena šteta
neriješena utakmica
neriješeni zadaci
neriješenih
neriješeno
nerizičan
nerizična trudnoća
nerješiv
nerješivost
nervirati
nervni
nervoza
nervozan
nervozan čovjek
nerđajućeg
nesabran
nesagorio
nesagoriv
nesalomljiv
nesamostalan
nesanica
nesastavljen
nesastavljeni proizvod
nesaturirano tlo
nesavitljiv
nesavitljivost
nesavladiv
nesavladivi
nesavladivost
nesavršen
nesavršenost
nesebičan
neshvatljiv
nešifriran
nesignifikantni
nesiguran
nesiguran posao
nesigurnim
nesigurnom
nesigurnost
nesimetričan
neširenje naoružanja
neširenje nuklearnoga oružja
nesistematski
nesjajnost
nesjedinjen
nesklad
neskladan
neskladnost
nesklon
nesklonost
neškodljiv
neskraćen
neskraćeno
neskriven
neskroman
neskromnost
neslaganja
neslaganje
neslan
neslavan
nesloga
neslomljiv
nesložan
neslužben
neslužbeni
neslužbenih
neslužbeno gospodarstvo
nesmetan
nesmijenjen
nesmiljen
nesmotren
nesmotreno
nesmotrenost
nesnosan
nesnosan čovjek
nesnošljiv
nesnošljivost
nesocijalan
nesolventan
nesonim
nesortiran
nesortirano po veličini
nespaljen
nesparen
nespecifična imunizacija
nespesifična imunost
nespojen
nespojiv
nespojiv s
nespojivost
nespokojan
nesporazum
nesportsko vladanje
nesposoban
nesposobnost
nesposobnost broda za plovidbu
nesposobnost za rad
nesposobnosti
nespreman
nespremnost
nespretan
nespretan čovjek
nespretni
nespretnjaković
nespretnost
nesputavan
nesrazmjera
nesrazmjeran
nesrazmjernost
nesreća
nesreća na radu
nesreća u kući
nesreće
nesrećom
nesretan
nesretan slučaj
nesretnik
nesretno
nesređen
nestabilan
nestabilna
nestabilna angina
nestabilnost
nestacionaran
Nestacionarna opterećenja
nestacionarni izvori zračenja
nestacionarno strujanje
nestacionarno tečenje
nestajanje
nestajanjem
nestajati
nestala
nestalan
nestali
nestalnost
nestaložen
nestanak
nestandardan
nestao
nestao u akciji
nestao u borbi
nestašan
nestašica
nestašica hrane
nestašice
nestaško
nestašluci
nestašluk
nestašni
nestašno dijete
nestati
nestati s ekrana
nestehiometrijsko taloženje
nešto
nešto različit
nešto važno
nešto veliko
nestopljen
nestrplivo
nestrpljiv
nestrpljivo
nestrpljivost
nestrukturirana mreža
nestvaran
nestvarnog
nestvarnost
nesuglasica
nesuglasice
nesumjerljivost
nesumnjiv
nesumnjivo
nesuradljiv
nesuradljivost
nesuvremen
nesvijest
nesvijetleće
nesvjesno
nesvjestan
nesvjestica
nesvjesticu
nesvrstan
nesvrstanost
netaknut
netaknute
netaknutog
netaktičan
netermički (fizički) postupci
netestiran
netetraedarski ugljikov atom
netipični rad
netjelesno
netkan
netkana tkanina
netkane tkanine
netkani materijal
netko
neto
neto davatelj
neto novčani tok
neto premija
neto premijska metoda
neto premijska pričuva
neto premijska vrijednost police
neto premijsko vrednovanje
neto primatelj
neto stopa novčanog toka
neto težina trupova i polovica
neto višak novaca
neto vrijednost imovine
netočan
netočnost
netoksični organski spojevi
netolerancije
netom
netopljiv
netretiran
netrpeljiv
neublažen
neublaživ
neučen
neučinjen
neučtiv
neučtivost
neučvršćen
neudana
neudoban
neudobnost
neugašen
neuglađen
neuglađenost
neugledan
neuglednost
neugodan
neugodne
neugodnost
neujednačen zvuk
neujednačeno
neuk
neuka
neukočen
neukost
neukroćen
neukrotiv
neukusan
neuljudan
neuljudnost
neulkusna dispepsija
neumjeren
neumjeren čovjek
neumjereno
neumjerenost
neumjesan
neumješnost
neumjestan
neumoljiv
neumoran
neumoran radnik
neumrežena mapa
neumreženo spremište
neumrljan
neunešeni podatak
neuništiv
neunosan
neuobičajen
neuočljiv
neupadljiv
neupariv
neuplaćen
neupleten
neupotreba
neupotrebljavan
neupotrebljavanje
neupotrebljen
neupotrebljiv
neupotrijebljen
neupoznat
neupravan
neuprljan
neupućen
neupućenost
neuračunat
neuračunljiv
neuralne mreže
neuralni faktori rasta
neuravnotežen
neuravnoteženost
neuravnotežiti
neuravnoteživ
neurađen
neuredan
neuredna osoba
neuredna žena
neuređen
neuređeni sistemi
neuređeni sustavi
neuro upravljanje
neurobiologija
neurodegeneracija
neurodegenerativne bolesti
neuroendokrina diferencijacija
neuroendokrini tumori
neurofarmakologija
neurofiziologija
Neurofiziološke tehnike
neurogeneza
neurokirurgija
neurolingvistika
neurologija
neurološka bolest
neurološki
neurološki sindromi
neuronska mreža
neuronske mreže
neuropatologija
neuropsihofarmaci
Neuropsihologija
neuropsihološki poremećaji
Neurorazvojni ishod
neurorazvojni tretman
neurorizično dijete
neurotoksini
neurotransmiter
neurotransmitor
neurotransmitori
neuroza
neusavršen
neusiljen
neusiljenost
neuskladiv
neusklađenost
neusklađenosti
neuspio
neuspjeh
neuspjeli liv
neuspješan
neusporediv
neustaljen
neustrašiv
neusuglašenost
neutješan
neutral
neutralan
neutralizacija
neutralizirati
neutralna država
neutralni
neutralni element
neutralni glikosfingolipidi
neutralni lipidi
neutralni teren
neutralnost
neutrini
Neutrofili
neutronski sagorivi apsorberi
neutrt
neuviđavan
neuvjerljiv
neuvođenje računa
neuznemiravan
neuznemiren
neuzvraćen
nevaldinih
nevaljalac
nevaljan
nevaljanac
nevaljanost
nevaljanost izbora
nevaljao
nevažan
nevažeće
nevažeći
nevažeći glasački listić
nevažećim
nevaženje
nevažne stvari
nevažno
neveliko
neverbalna komunikacija
nevere
neveselost
neveseo
nevezan
nevezana
nevezani
nevibrirajući
nevidljiv
nevin
nevinim
nevinost
neviđen
nevjenčana osoba
nevjeran
nevjernički
nevjernik
nevjernost
nevjerodostojan
nevjerojatan
nevjerojatno
nevjerojatnom
nevjerojatnost
nevjerovanje
nevjerovatnu
nevjerstvo
nevješt
nevjesta
nevješto svirati
nevladin prijedlog zakona
nevladina
nevladina organizacija
nevladinih
nevladinim
nevolja
nevoljan
nevoljen
nevoljnost
nevremena
New York
nezabijen
nezaborava
nezaboravak
nezaboravan
nezaboravljen
nezaboravni
nezaboravno
nezaboravnog
nezadovoljan
nezadovoljavajući
nezadovoljenost
nezadovoljiti
nezadovoljstvo
nezadovoljstvo mladeži
nezadržljiv
nezagađen
nezagrijani smečer
nezahvalan
nezahvalnost
nezainteresiran
nezakonit
nezakonita aktivnost
nezakonita migracija
nezakonita transakcija
nezakonite transakcije
nezakonite transakcije s robom
nezakoniti pobačaj
nezakoniti proizvod
nezakonito
nezakonito dodijeliti
nezakonito prisvojiti
nezamisliv
nezamjenjiv
nezamjenljiv
nezamračen
nezamršen
nezamrzavajući
nezanimljiv
nezaobilazno
nezapaljiv
nezapamćen
nezapažen
nezaposlen
nezaposlena osoba
nezaposleno stanovništvo
nezaposlenost
nezaposlenost mladeži
nezaposlenost zbog tehničkoga napretka
nezaposlenost žena
nezaposlenosti
nezapriječen
nezaprljan
nezarađen
nezarezan
nezasitan
nezasjenjiv
nezaslužan
nezaslužen
nezasluženo
nezastariv
nezaštićen
nezaštićena datoteka
nezaštićeni spolni odnos
nezauzet
nezavisan
nezavisna
nezavisna država
nezavisna varijabla
nezavisni
nezavisni zastupnik
nezavisno
nezavisnošću
nezavisnost
nezbijen
nezbrinutu
nezbunjiv
nezdrav
nezdrav (klima)
nezdravo stanovanje
neželjen
neželjena pošta
neželjezna rudača
neželjezni metal
nezemaljski
neženja
neženjen
nezgoda
nezgodan
nezgodan položaj
nezgodno
nezgrapan
nezgrapan čovjek
neživ
neživotni
neživotni osiguratelj
neživotno osiguranje
neznabožac
neznabožački
neznalica
neznan
neznanje
neznatan
neznatno
neznatnost
nezrelost
nezreo
nezvan
nezvaničan
ni
ni jedanput
ni-kolo
ni na koji način
niacin
Nica
nicanje
Nicanski sporazum
nicati
ničim neizazvan
nigdje
Nigdjezemska
Niger
Nigerija
nihilizam
nijansa
nijansi
nije
nije mogla
nije moguće
nije povjerljiv podatak
nije važno
niječan
nijedan
nijedna
nijem
Nijemac
nijemo prikazivanje
nijemost
nikad
nikada
nikada više
nikakav
nikako
nikal
nikamo
Nikaragva
nikla
niknuti
nikoji
nikuda
nilgau
nilpotentna orbita
nimalo
Nimexe
nimfa
niobij
nipodaštavanje
nipošto
niša
nisam
nišan
nišandžija
nišaniti
nišanjenje
nisi
niska
niska frekvencija
niska plaća
niska procjena
niska stanarina
niska šuma
niske doze
niske temperature
niski prihod
niski stav
niski ton
niski vodovezivni omjer
niskim
nisko
nisko dizanje prema bočnoj liniji
nisko donje podlaktično odbijanje
nisko krilo
nisko podignuta lopta blizu dizača
nisko procijenjen
niskoenergijski sudari teških iona
niskofrekvencijska
niskog rasta
niskost
niskotonski
nisku divljač
nismo
ništa
ništa baš
ništa čuo
ništa manje
ništa posebno za izvijestiti
ništa za izvijestiti
ništa zato
nistagmus
ništarija
ništavan
ništavan čovjek
ništavilo
ništavno osiguranje
ništavnost
niste
ništica
nisu
nit
nitastoj
niti
niti...niti
nitko
nitkov
nitrati
nitrati u tlu
nitričan
Nitrički oksid
nitrofiksacija
nitrozo skupina
nitrozo spojevi
Niue
nivelman visoke točnosti
nivelmanske mreže
nivo
nivo aktivnosti
nivo investicijske garancije
nivo pričuva
nivo usklađivanja
nivoe
nivoima
niz
niz akcija i kretanja u napadu
niz blokova
niz isplate
niz podatak
niz podataka
niz soba
niz stepenice
niza
niža klasa
niža stopa
nizak
nizanje
nizati
nizbrdica
nizbrdo
niže
niže navedeni članci 12. do 14.
niže plemstvo
niženavedenih
niži
niži sloj
nižim
nizina
nizinski
nižoj
nizom
nizovi uzastopno ponovljenih sekvenci
Nizozemac
nizozemlje
Nizozemska
Nizozemske
nizozemske prekomorske zemlje i područja
nizozemske regije
nizozemski
Nizozemski Antili
nizu
nizvodno
njakati
nje
njedra
njega
njega ruku
njega tekstila
njega usjeva
njegov
njegova
njegovan
njegovani
njegovanja
njegovanje
njegovanje djece
njegovanju
njegovateljica
njegovati
njegove
njegovih
njegovo
njegovo kraljevsko veličanstvo
njegovog
njegovom
njeguju
Njemačka
Njemačka Demokratska Republika
njemačka jezična zajednica
njemačke
njemačke regije
njemački
njemački jezik
njemački književni tekstovi
njemačko
Njemica
njemu
njen
njena
njenih
nježan
njezi
njezin
njezina
njezina tumačenja
njezinih
nježno
nježnost
njih
njihalo
njihanje
njihati
njihati se
njihov
njihova
njihove
njihovi
njihovih
njihovim
njihovo
njihovoj
njihovom
njihovu
njima
njištanje
njištati
njoj
njoki
nju
njuh
Njujorški protokol
njušiti
njušiti što
njuška
njuškalo
njuškanje
njuškati
NK stanice
NKT
NMR spektroskopija
no
nobelij
nobiles regni
noć
noć vještica
noćas
noći
noćima
noćna kapica
noćna košulja
noćna mora
noćna odjeća
noćna provala
noćna straža
noćni
noćni leptir
noćni prozor
noćni rad
noćni sokol
noćni stražar
noću
noga
nogari
nogavica
nogomet
nogometaš
nogometna liga
nogometna lopta
nogometna momčad
nogometna utakmica
nogometna značka
nogometni
nogometni navijač
nogometni tim
nogometno igralište
nogometnog
nogometom
nogostup
noj
nokat
nokta
nokturno
nomad
nomadizam
nomadska migracija
nomadski
nomenklatura
nominalan
nominalna
nominalna vrijednost
nominalni iznos
nominativ
nominativni
nonijus
noradrenergički blokatori
noradrenergični
noramalan rizik
Nord-Pas-de-Calais
Nordijsko vijeće
norma
norma kakvoće
norma za okoliš
norma za živežne namirnice
norma zagrebačke škole
normacija
normalan
normalan tip
normalna
normalna dob umirovljenja
normalna histofiziologija
normalni tržišni uvjeti
normalno
normalnom
normativi
normativni
normativni rječnik
norme
norme Zajednice
normi
normirana cijena
normirani sustav računa narodnoga gospodarstva
normiranje
normirati
normizacija
normizacija revizorske dokumentacije
Norra Mellansverige
Norveška
norveški
norveški jezik
Norveško more
Norvežanka
Norvežankin
nos
nosac
nosač baklje
nosač koša
nosač papira
nosač slova
nosač zrakoplova
nosača
nosači za glukozu
noseći kabl
nošen
nošen morem
nošen tamo amo
nošen vodom
nošena lopta
nošenje
nošenje lopte
nosi
nosila
nosila naziv
nosilac
nosilac adrese
nosilo
nosimo
nosio
nositelj podataka
nositelj rizika
nositelji
nositeljima
nositi
nositi jaje
nositi obučeno
nositi odijelo
nositi ručno
nositi se
nosiva konstrukcija
nosive kompetencije
nosivi
nosivost
nosivost temelja
nosivosti
nosna hiperreaktivnost
nosna provokacija
nosni
nosni glas
nosni lavat
nošnja
nošnjama
nošnji
nosorog
nostalgija
nota
nota g
notacija
note
notes
notno crtovlje
nov
nov novcat
nova
Nova godina
Nova Kaledonija
nova konkurencija
nova obrazovna metoda
nova struktura
nova tehnologija
nova vrsta zaposlenja
novac
novac ili imovina koji se koristi u poslovne svrhe
novac u promet
novac za trošenje
novačenje mladih igrača na temelju procjene talent
novačenje silom
novajlija
novak
novatorstvo
novca
novčan
novčana jedini
novčana jedinica
novčana kazna
novčana kompenzacija za devizno ujednačivanje
novčana nagrada
novčana oskudica
novčana pomoć
novčana ponderirana stopa povrata
novčana pošiljka
novčana pripomoć
novčana sredstva
novčana ugovorna naknada
novčana uputnica
novčane
novčani
novčani papiri
novčani tijek
novčanica
novčanice
novčanih
novčanik
novčanu
novčarka
novčić
novčić od šest penija
novčići
nove
nove analitičke metode
nove demokracije
nove informacijske tehnologije
nove postupovne radnje
nove supstancije
nove tehnologije
novela
novembar
novembarski
novi
novi član
novi član momčadi
novi članovi
novi ekonomski poredak
novi grad
Novi instrument Zajednice
Novi izvori svjetlosti
novi liberalizam
novi lijekovi
novi list
novi materijal
novi materijali
novi mediji
novi organizacijski koncepti
novi posao
novi procesi
novi proizvod
novi redak
novi religijski
novi slog
novi vijek
Novi Zeland
Novigrad
novih
novije
novijeg
noviji
novim
novina
novinama
novinar
novinarstvo
novine
novinska agencija
novinska brošura
novinski
novinski izvještaj
novinski stil
novinski stupci
novinskih
novinsko poduzetništvo
Novinstvo
novitet
novo
novo izdanje
novo ozračje
novo ozračje za gospodarske odnose
novo srebro
novog
novogodišnja čestitka
novogodišnji blagdan
novoindustrijalizirana zemlja
Novolatinska književnost
novome
novoosnovanog
novorođen
novorođenče
novosagrađenih
novost
novosti
novoštokavski oblici
novotarijom
novotarstvo
novotvorine vrata maternice
novouređenoj
novovjekovlje
novozaposlene
novtovorine jajnika
novu
nož
nož za papir
nož za rezanje mesa
nozdrva
nožice
nožna opna
nožna poluga
nožni prst
nožni točak
npr.
NSAR
nudi
nudimo
nuditi
nuditi nižu cijenu
nuditi predaju
nuditi više
nuhalni nabor
nuhalno prosvjetljenje
nukleacija
nuklearan
nuklearna duga
nuklearna elektrana
nuklearna energija
nuklearna fisija
nuklearna fizika
nuklearna fuzija
nuklearna industrija
nuklearna kemija
nuklearna magnetska rezonancija
nuklearna medicina
nuklearna mikroproba
nuklearna nesreća
nuklearna politika
nuklearna postrojenja
nuklearna sigurnost
nuklearna tehnologija
nuklearna tvar
nuklearne
nuklearne reakcije
nuklearni
nuklearni pokus
nuklearni rat
nuklearni reaktor
nuklearno gorivo
nuklearno oružje
nuklearno pravo
nuklearno zračenje
nukleinske kiseline
nukleofilne interakcije
nukleoplastika
nukleotidi
nukleotidne sekvence
nukleus
nul-hipoteza
nula
nula (kriket)
nulmodemski kabel
nulta adresa
nulta informacija
nulta linija
nulta stopa carine
nulta točka
nulte
nulti
nulti red
nultog
numerator
numerička
numerička aerodinamika
numerička analiza
numerička integracija ODE
Numerička matematika
numerička metoda
numerička optimizacija
Numerička simulacija
numerička taksonomija
numeričke metode
numerički
numerički algoritmi
numerički model
numerički modeli
numerički pokazatelji
numerički proračun mreža
numeričko modeliranje
numeričko modeliranje konstrukcija
numeričko rješavanje SDJ
numeriran
numerirane stranice
numerirani
numerirani popis
numeriranje
numeriranje stranica
numerirati
numerologija
nuncije
nuspojava
nuspojave
nusprodukt
nusproizvod
nutritivna vrijednost
nutritivne
nutritivne tablice
nutritivni status
nutritivni unos
NUTS II
nužan
nužda
nuždan
nuzdjelovanje
nužna
nužna mjera
nužni
nužnik
nužnik s vodom za ispiranje
nužno
nužnost
nuzzarada
nuđenje