multipla skleroza

Custom Search

multiple sclerosisTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. multi - multi
  2. Multiagentski sustavi - Multiagent systems
  3. multidisciplinarni pristup - multidisciplinary researches
  4. multidisciplinarni probir - multidisciplinary approach
  5. multidisciplinarno obrazovanje - multidisciplinary education
  6. multidiskretna detekcija - multidiscrete detection

Enter CommentPrevously posted comments:

svjetlana stipić, (30.11.2008)
Da li postoje neka istraživanja vezana uz MS-u tj.kako poremećaj motorike kod MS-e utječe na kvalitetu života

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: