motrenja

Custom Search

observationsTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. motrenja - observations
  2. motrenje - observation, watch

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: