močvara

Custom Search

bog, fen, marsh, marshes, mire, morass, quagmire, slough, swampTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. močvara - bog, fen, marsh, marshes, mire, morass, quagmire, slough, swamp
  2. močvaran - marsh
  3. močvarna - swamp
  4. močvarna sjenica - nun
  5. močvarno tlo - moor
  6. močvarno zemljište - moor

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: