mjesna komisija za razmjene

Custom Search

local exchange committeeTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. mjesna komisija za razmjene - local exchange committee
  2. mjesna nadležnost - territorial jurisdiction
  3. mjesne - local
  4. mjesni - local, native, regional, stationary
  5. mjesni crveni križ - local red cross
  6. mjesni govor - local speech

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: