mjeriti dubinu

Custom Search

fathom, soundTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. mjerilo - criterion, measure, norm, plumb line, proportion, standard
  2. mjerilo impedancije - z-meter
  3. mjerilo kiseline - acidimetry
  4. mjerilo kiselosti - acidimeter
  5. mjeritelj vremena - clock operator, time keeper, timekeeper
  6. mjeriteljstvo - metrology

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: