mikroskop

Custom Search

microscopeTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. mikro - micro
  2. mikro elementi - micro elements
  3. mikro-makro pristup - micro-macro approach
  4. mikroanaliza - trace analysis
  5. mikrob - germ, microbe
  6. mikrobiologija - microbiology

Enter CommentPrevously posted comments:

Maida, (04.06.2008)
Mikroskop (grčki: micron = malo + scopein = gledati) naprava je za gledanje predmeta koji su premali da bi ih se mogli vidjeti prostim okom. Tehnika proučavanja malih predmeta uz pomoć mikroskopa zove se mikroskopija. Najuobičajeni tip mikroskopa koji je ujedno i prvi izumljen je optički ili svjetlosni mikroskop. Njegovi glavni elementi su objektiv koji stvara povećanu realnu sliku predmeta i okular koji omogućuje gledanje te slike. Ukupno povećanje mikroskopa jednako je umnošku povećanja objektiva i okulara. - čćđšž ČĆĐŠŽ -

Maida, (02.06.2008)
Mikroskop (grčki: micron = mali i scopos = ciljati) je instrument za posmatranje predmeta koji su previše mali da bi mogli da se vide golim okom. Nauka istraživanja malih predmeta koristeći ovakve instrumente se naziva mikroskopija, a termin mikroskopski nosi značenje \"veoma mali\", slabo vidljiv golim oko. Drugim riječima, potreban je mikroskop kako bi bili vidljivi. Najuobičajeni tip mikroskopa - ujedno i prvi koji je pronađen - je optički mikroskop. Ovo je optički instrument koji sadrži jedno ili više sočiva koja proizvode uvećanu sliku predmeta postavljenog u žižnu ravan sočiva.

Maida, (02.06.2008)
Mikroskop (grčki: micron = malo + scopein = gledati) naprava je za gledanje predmeta koji su premali da bi ih se mogli vidjeti prostim okom. Tehnika proučavanja malih predmeta uz pomoć mikroskopa zove se mikroskopija. Najuobičajeni tip mikroskopa koji je ujedno i prvi izumljen je optički ili svjetlosni mikroskop. Njegovi glavni elementi su objektiv koji stvara povećanu realnu sliku predmeta i okular koji omogućuje gledanje te slike. Ukupno povećanje mikroskopa jednako je umnošku povećanja objektiva i okulara.

Maida, (02.06.2008)
An instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye. The science of investigating small objects using such an instrument is called microscopy. The term microscopic means minute or very small, not visible with the eye unless aided by a microscope.

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: