masovni

Custom Search

bulkTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. masovan - mass
  2. masovna privatizacija - mass privatization
  3. masovna proizvodnja - mass production
  4. masovna scena u kojoj sudjeluje mnogo ljudi - mass scene
  5. masovne komunikacije - mass communications
  6. masovni - bulk

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: