manevri

Custom Search

manoeuvreTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. manevar - manoevre
  2. manevarski - mobile
  3. manevarski kolosijek - yard
  4. manevri - manoeuvre
  5. manevriranje - shunting
  6. manevrirati - manoeuvre, manoevre

Enter CommentLast ten comments/Posljednjih 10 komentara: