laser

Custom Search

laserTakođer vas mogu zanimati sljedeći pojmovi / You may also be interested in the following terms:

  1. laser - laser
  2. lasera - laser
  3. laseri - lasers
  4. Laserom inducirana fluorescencija - laser induced fluorescence
  5. laserska ablacija - laser ablation
  6. laserska desorpcija - laser desorption

Enter CommentPrevously posted comments:

Maida, (07.06.2008)
ENG: A laser is an electronic-optical device that emits coherent light radiation. The term \"laser\" is an acronym for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. A typical laser emits light in a narrow, low-divergence beam, with a narrow wavelength spectrum (\"monochromatic\" light). In this respect, laser light is in sharp contrast with such light sources as the incandescent light bulb, which emits light over a wide area and over a wide spectrum of wavelengths.

CRO: Laser (prema eng. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) naziv je za optičku napravu koja emitira koherentni snop fotona. Za razliku od svjetlosti koju emitiraju uobičajeni izvori, kao što su žarulje, laserska je svjetlost redovito gotovo monokromatična, tj. samo jedne valne duljine (boje) i usmjerena je u uskom snopu. Snop je koherentan, što znači da su elektromagnetski valovi međusobno u istoj fazi i šire se u istom smjeru. Laseri se dijele s obzirom na prirodu medija koji se koristi za proizvodnju laserske zrake: laseri s čvrstom jezgrom (eng. solid state laser), plinski laseri, poluvodički laseri, kemijski laseri, laseri s bojilima (eng. dye laser) i laseri sa slobodnim elektronima (free electron laser).

BIH: LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je optički izvor koji emituje fotone u dosljednom mlazu. Laserska zraka je obično skoro jednobojna, tj. sadržava jednu valnu dužinu ili nijansu, te se emituje u uskim mlazovima. Prvi upotrebljiv optički laser je napravio Theodore H. Maiman 1960 godine. Koristi se u potrošačkoj elektronici i komunikacijama, nauci, medicini, industriji, vojsci i saobraćajnoj sigurnosti.

SR: Ласер или LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation или у преводу \"Појачање светлости помоћу стимулисане емисије зрачења\") је извор светлосног зрачења састављен од резонаторске шупљине и активне средине која га испуњава. Откривен је у САД 1960. године.

Last ten comments/Posljednjih 10 komentara: